KAM NA VÝLET / Hvězdárny a planetária

Hvězdárna města Mladá Boleslav.
Mladoboleslavskou hvězdárnu navštěvují hlavně exkurze školních tříd
Hvězdárna města Mladá Boleslav.  
Autor / zdroj foto: mb-net.cz

Hvězdárna města Mladá Boleslav / Mladá Boleslav

Hlavním posláním mladoboleslavské hvězdárny je zprostředkovávat návštěvníkům přímý pohled do hlubin vesmíru. Nejpočetnější návštěvnickou skupinu představují exkurze školních tříd.

Hvězdárna v Mladé Boleslavi byla poprvé otevřena společně se základní školou Pastelka na podzim 1995. Kopule s průměrem 6 metrů se nachází na proskleném tubusu ve výšce 25 metrů nad zemí a tvoří stavební dominantu v širším okolí. Unikátní architektura budovy základní školy, jejímž autorem je ing. arch. Jiří Štěrba, symbolizuje pyramidu poznání, na jehož vrcholu má být pochopení našeho místa v celém vesmíru i zákonitostí, jimiž se vesmír a příroda řídí.

Mladoboleslavská observatoř je typickou lidovou hvězdárnou. Jejím hlavním posláním je za jasného počasí zprostředkovat návštěvníkům přímý pohled do hlubin vesmíru. K tomu využívá nové a výkonné dalekohledy s moderní kvalitní optikou, které tady nainstalovali v červnu 2015 u příležitosti výročí 20 let. Za dobu své existence instituce získala význam okresní hvězdárny a postupně rozšiřuje své vybavení, a tedy i možnosti vzdělávací a popularizační činnosti. Průběžná modernizace techniky mohla proběhnout díky významné podpoře partnerů. Nejpočetnější návštěvnickou skupinu představují exkurze školních tříd z Mladé Boleslavi a širokého okolí.

Na hvězdárně se vám budou věnovat odborní pracovníci hvězdárny či zkušení demonstrátoři – absolventi astronomického kroužku. Provoz hvězdárny zajišťuje a program garantuje profesní nezisková organizace (spolek), založená místními astronomy v Mezinárodním roce astronomie 2009. Zisk ze symbolického vstupného bude využit na údržbu současného vybavení, na povinné spolufinancování již tradičních vzdělávacích akcí či na doplnění technického vybavení.

Hvězdárna je pro veřejnost přístupná pravidelně každý školní pátek, kdy na ZŠ Pastelka probíhá výuka, tedy mimo státní svátky, prázdniny a dny školního volna. Hvězdárna všechny zájemce prosí, aby vždy přišli na začátku otevírací doby, která se posouvá podle okamžiku západu Slunce. 

Astronomická technika
Od září 2015 může mladoboleslavská hvězdárna využívat sestavu moderních výkonných dalekohledů, které se liší ve svých parametrech i v hlavním účelu jejich využití. Volbu přístroje k pozorování určitého objektu provádějí pracovníci hvězdárny vždy s ohledem na charakter a velikost vybraného objektu, ale i s ohledem na aktuální rozptylové a atmosférické podmínky (tzv. seeing). Projekt modernizace včetně jeho financování byl zahájen již v roce 2007, ale vlastní realizace proběhla až v letech 2012 až 2015.

Sestavu hlavních dalekohledů v kopuli může podle potřeby doplnit některý z přenosných dalekohledů, zejména speciální dalekohledy k pozorování Slunce (v červnové otevírací době nebo pro objednanou skupinu). Menší, avšak přesto výkonné přenosné dalekohledy jsou intenzivně využívány při četných výjezdních vzdělávacích akcích, případně pro odbornou či vědeckou činnost (kromě astronomických rovněž ornitologická pozorování a sčítání ptačí populace). Jak vybavení, tak i odborné aktivity mladoboleslavské hvězdárny se průběžně rozšiřují v závislosti na vývoji situace na trhu, rozvoji vědy a finančních možnostech organizace. 

Více informací včetně aktuálních akcí, provozní doby a cen vstupného najdete na webu www.hvezdarnamb.cz.

Autor / zdroj: -red-

Partneři

Aguglia
Aktivní dítě
Maminčino koření
IP Polná
WWW design
hanakservis
Vitakraft
Koyo Bearings Česká republika s.r.o.